O Nás

Občianske združenie Diabetik vzniklo 9.1.2007 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Číslo registrácie VVS/1-900/90-294 07-02.
Hlavným cieľom združenia je spájať rodičov a deti s diagnózou diabetes mellitus I. typu. “Detská cukrovka“ je celoživotné a finančne náročné ochorenie. Z prostriedkov ktoré združenie každoročne získa organizujeme rekondičné pobyty pre deti, zakupujeme diagnostické pomôcky pre lepšiu kompenzáciu ochorenia, zabezpečujeme kontinuálne vzdelávanie malých pacientov. Snažíme sa deťom vštepiť myšlienku že nie sú choré, sú len podmienečne zdravé. Nášmu združeniu sa darí pravidelne oslovovať viacerých donorov. Môžeme tak pomôcť nie len detičkám s cukrovkou, ale aj tým, ktoré trpia inými závažnými ochoreniami.

Donori

LLARIK, s.r.o.
LHosting, s.r.o.
MUDr. Veronika Kolláriková
ITKON, s.r.o.
MUDr. Marta Repková